Jan Klein

Onze jongeren zijn onze toekomst. Het is belangrijk dat zij zich ontwikkelen tot complete persoonlijkheden. Dat betekent dat zij moeten kunnen opgroeien in een veilige en stabiele omgeving. Het laten groeien en bloeien van jongeren is een taak voor de hele samenleving. Vanzelfsprekend is daarvoor eerst het gezin verantwoordelijk en ook scholen bieden een veilige oefenplaats. Maar naast de school is het ook belangrijk dat jongeren elkaar ontmoeten bij bijvoorbeeld sportclubs en muziekverenigingen, om zo op te groeien tot evenwichtige volwassenen.
Het mooie van @Robert’s vind ik dat het, naast een ontmoetingsplek, een plek is waar onze jongeren zichzelf kunnen zijn en gezien worden door anderen, en dat er niets hoeft. Toch worden de jongeren wel gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en voor onze maatschappij. Het is zo een mooie aanvulling op gezin en school.