Thuis voelen op een andere plek

Jongerenontmoetingsplek @Robert’s is voor tieners in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar van het voortgezet onderwijs. Wij willen samen iets betekenen voor anderen in onze maatschappij. Ontmoeten en zijn wie je bent staan daarbij voorop.

“Het is prettig om een plek als @Robert's te hebben,
waar je jezelf kan zijn en andere mensen kunt leren kennen”
Elif - Tiener van @Robert's

Bekijk onze activiteiten, foto's en filmpjes op onze socials.

“Uiteindelijk gaat het erom jezelf te zijn,
daar heeft de ander het meeste aan.”
 – Philip Freriks –

Openheid, vertrouwen, betrouwbaar en verantwoordelijkheid.

In de korte maar belangrijke periode dat tieners bij @Robert’s zijn, willen we kijken naar de behoefte van de tieners. We verbinden de tieners met verschillende doelgroepen zoals ouderen, kinderen, het bedrijfsleven en andere organisaties. Wij proberen hierin een brug te zijn tussen tieners en het bedrijfsleven. Dit doen we samen met: 

“Samen bedenken we wat we kunnen toevoegen in de maatschappij.”

Salome . Over onze misie

“Het een plek is waar ik mezelf kan zijn.”


Hidde . Over onze visie

“Door het samen te doen word ik echt betrokken bij anderen.”

Lotte . Over onze strategie

Verbinden en samenwerken

We willen tieners stimuleren hun steentje bij te dragen op een maatschappelijk verantwoorde manier in de samenleving. Contact is de basis en van daaruit willen we verbinden. 
Wil je samenwerken of heb je een goed idee?

ONS TEAM

Een team van professionals en gedreven mensen.

Binnen @Robert’s verwachten we een gedrevenheid en een sterke persoonlijkheid, waarvan wij geloven dat iedereen dit heeft wanneer je energie krijgt van het werk wat je doet.

Onze tieners

Alle tieners zijn welkom

Alle tieners in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs zijn welkom bij @Robert’s. Zonder tieners geen @Robert’s en zonder @Robert’s zouden we nooit zoveel kunnen betekenen voor anderen in onze samenleving. 

Waarom is @Robert's belangrijk in onze samenleving?

Maak kennis met onze commisie van aanbeveling

Als het goed met je gaat, wil je ook dat het goed met je blijft gaan. Door ons maatschappelijk in te zetten in de samenleving en tieners te verbinden met andere doelgroepen, creëer je een preventieve plek waarin tieners zich in een vertrouwde en veilige omgeving kunnen ontwikkelen naast thuis of school.

“Het mooie van @Robert’s vind ik dat het, naast een ontmoetingsplek, een plek is waar onze jongeren zichzelf kunnen zijn en worden door anderen, en dat er niets hoeft. Toch worden de jongeren wel gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en voor onze maatschappij. Het is zo een mooie aanvulling op gezin en school."

Jan Klein - directeur-bestuurder van het Nuborgh College