Thuis voelen op een andere plek

“Ik kan mezelf zijn bij @Robert’s en er is geen groepsdruk.
Iedereen doet zijn eigen ding. Het is belangrijk dat je jezelf bent, dat je jezelf uniek voelt.”

Rhodé – Tiener van @Robert’s

Een jongerenontmoetingsplek,
een veilige plek

@Robert’s is een plek voor tieners van 12 tot en met 16 jaar, waar het leuk is om te zijn. Zo kunnen tieners spelletjes spelen, huiswerk maken of werken aan een gezamenlijk project voor bijvoorbeeld een zorginstelling, maatschappelijke organisatie of ter ondersteuning van een evenement. Maar er is vooral aandacht voor elkaar.

De tieners zijn zelf verantwoordelijk voor @Robert’s en zetten daarmee hun eigen stempel op @Robert’s. Ieder kan en mag er op zijn eigen manier zijn en meedoen. Belangrijk is dat er tijd en aandacht is voor elkaar. Op een gewone middag komen de tieners naar @Robert’s om gezellig bij elkaar te zijn. Vanuit hier worden kansen gecreëerd voor het organiseren en ondersteunen van activiteiten en evenementen.

 

Missie
In de leeftijd vanaf 12 jaar, wanneer tieners een groeispurt maken, ontwikkelt het tienerbrein zich in een snel tempo. De tiener gaat op zoek naar zichzelf. Hierbij worden keuzes gemaakt in wat zij belangrijk vinden qua normen en waarden en wie zij willen zijn. De maatschappij raast in een steeds sneller tempo voorbij en laat minder tijd over om stil te staan bij deze belangrijke ontwikkelingsfase. Daarnaast lijken juist externe factoren zoals sociale media, muziek en mode hier een belangrijke plaats in te nemen, waardoor de aandacht voor het individu op de achtergrond raakt. Daarom vindt @Robert’s dat er wel ruimte moet zijn voor het individu en de plaats die tieners gezamenlijk innemen binnen de maatschappij. @Robert’s vindt dat er hiervoor een veilige en vertrouwde plek moet zijn waar, naast thuis, tieners hun vrije tijd kunnen doorbrengen en elkaar kunnen ontmoeten om (live) sociale contacten te bevorderen.

Visie
@Robert’s biedt een plek waar de tiener gestimuleerd wordt om ook een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Hierbij is samenwerking de sleutel om dit te bereiken. @Robert’s is een vertrouwde, positieve en veilige plek, waar de tieners elkaar kunnen ontmoeten en bezig kunnen zijn met activiteiten of gewoon eens binnen kunnen lopen voor een praatje. @Robert’s staat voor openheid en gelijkheid in het contact onderling en wil hierin betrouwbaar zijn. @Robert’s wil aandacht geven aan het eigen kunnen van de tiener. Daarnaast doet @Robert’s een beroep op de verantwoordelijkheid van de tieners om dit voor elkaar te krijgen.

De drie van @Robert's

Binnen @Robert’s willen we een veilige plek waar we omkijken naar elkaar en de omgeving. 

WAT BEDOELEN WIJ MET ‘VEILIGHEID’?

Wij van @Robert’s willen een veilige plek creëren voor tieners van 12 tot en met 16 jaar. Dit doen we samen met jou en door o.a.:

 • er voor te zorgen dat er geen fietsen om het pand heen staan;
 • je te houden aan de afspraken die we maken;
 • elkaar hier voor te stimuleren;
 • niet in of rondom @Robert’s te roken;
 • geen alcohol of ander verdovende middelen te gebruiken;
 • ervoor te  zorgen dat de veiligheid blijft in welke vorm dan ook.

Jouw bezoek aan @Robert’s is op eigen risico.

WAT BEDOELEN WIJ MET ‘NAAR ELKAAR OMKIJKEN’?

Wij van @Robert’s willen dat er een goede en leuke sfeer is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat kunnen we doen door o.a:

 • elkaar te respecteren;
 • te zorgen dat er geen ruzie of pestgedrag ontstaat;
 • respect te hebben  voor volwassenen of anderen die verantwoordelijk zijn voor jou;
 • elkaar te  helpen;
 • er voor elkaar te zijn;
 • geen (on)gewenste intimiteiten te hebben met elkaar.

WAT BEDOELEN WIJ MET ‘DE OMGEVING’?

Wij van @Robert’s willen een plek zijn waar jij verantwoordelijk voor bent. Maar dat je ook verantwoordelijkheid krijgt in de maatschappij. Dit kunnen we doen door o.a.:

 • ervoor te zorgen dat @Robert’s er altijd netjes en verzorgd uitziet;
 • vriendelijk te zijn naar buurtbewoners en of mensen die langs komen lopen;
 • voorzichtig om te gaan met de spullen die in het pand staan;
 • er met elkaar voor te zorgen dat  we met sluitingstijd het pand netjes achterlaten.

Maatschappelijke verbinding

 @Robert’s wil mensen verbinden, maatschappelijk inzetten en er voor de tieners zijn. We doen dit door drie middagen elkaar te ontmoeten. Dit vormt de basis om ons samen in te zetten. Daarbij staat bij ons de theepot centraal. 

Participatie

Bij @Robert’s is het belangrijk dat je jezelf mag zijn! Dat klinkt logisch, maar toch is dit niet alledaags. Voor tieners is dit een uitdaging omdat ze op zoek zijn naar hun identiteit richting volwassenheid. Het helpt dan als je een veilige plek hebt waar je even jezelf kan zijn en waar je jezelf nuttig kan maken voor je omgeving en voor positieve ontmoetingen tussen diverse doelgroepen.

Preventie

Tieners voelen zich veilig om het gesprek aan te gaan met de vrijwilligers of de jongerenwerkers die aanwezig zijn. Het is prettig dat dit gebeurt in een vertrouwde en veilige omgeving. Binnen die cirkel van invloed kun je voorkomen dat een tiener in aanraking komt met risicogedrag.

Maatschappelijke bewustwording

Binnen @Robert’s is er vanuit het contact alle ruimte om bezig te zijn met maatschappelijke bewustwording. @Robert’s stimuleert tieners een steentje bij te dragen aan de maatschappij om zo een kweekvijver te zijn voor vrijwilligers. Concrete voorbeelden van wat @Robert’s doet om daar bij aan te haken, zijn vrijwilligersklusjes voor maatschappelijke organisaties.

Sociale cohesie

Bij @Robert’s is er tijd voor elkaar. Tijd om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Het is prettig om op een positieve manier met elkaar om te kunnen gaan. Een plek waar je onderling een netwerk opbouwt, wat ook door de vrijwilligers en coördinatoren wordt gestimuleerd.

Onze commissie van aanbeveling

Bert Reinds

 @Robert’s is zo’n basis waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Geen tiener hoeft naar andermans pijpen te dansen om geliefd te zijn. @Robert’s is de plaats waar je jezelf kunt zijn. @Robert’s staat niet op zichzelf, maar in direct contact met de leefwereld van de tiener en het wisselt informatie uit met personen in die leefwereld. Het is een plaats waarin elke persoon wordt gestimuleerd en uitgedaagd om te groeien en te laten zien wat hij of zij in huis heeft. Eigenheid wordt erkend, zichtbaar gemaakt en gewaarborgd. Bij @Robert’s leer je in de omgang met leeftijdsgenoten het verschil tussen het mijn en het dijn, je leert balans te vinden tussen zorg dragen voor jezelf en zorg dragen voor de ander. Zo’n ‘thuis’ verdient een plek in de gemeente Elburg: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Jan Klein

Onze jongeren zijn onze toekomst. Het is belangrijk dat zij zich ontwikkelen tot complete persoonlijkheden. Dat betekent dat zij moeten kunnen opgroeien in een veilige en stabiele omgeving. Het laten groeien en bloeien van jongeren is een taak voor de hele samenleving. Vanzelfsprekend is daarvoor eerst het gezin verantwoordelijk en ook scholen bieden een veilige oefenplaats. Maar naast de school is het ook belangrijk dat jongeren elkaar ontmoeten bij bijvoorbeeld sportclubs en muziekverenigingen, om zo op te groeien tot evenwichtige volwassenen.
Het mooie van @Robert’s vind ik dat het, naast een ontmoetingsplek, een plek is waar onze jongeren zichzelf kunnen zijn en gezien worden door anderen, en dat er niets hoeft. Toch worden de jongeren wel gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en voor onze maatschappij. Het is zo een mooie aanvulling op gezin en school.

Niels Lindeboom

@Robert’s levert een mooie bijdrage aan een goede ontwikkeling voor de tieners in de gemeente Elburg. @Robert’s staat in het hart van de stad en levert vanuit dit centrum een warme sociale bijdrage aan de ontwikkeling van tieners. Door ze respectvol te betrekken bij onder andere maatschappelijke thema’s, leer je tieners te laten geloven in hun eigen zelfstandigheid en mogelijkheden. Naast saamhorigheid en vooral ook gezelligheid levert dit volgens mij veel winst op voor zowel de tiener zelf, als ook voor de samenleving nu en in de toekomst. Vanuit mijn beroep kom ik veel in contact met deze leeftijdscategorie en merk ik dat het vaak moeilijk is om je staande te houden en keuzes te maken in deze levensfase. Een professionele ondersteuning die voelt als een huiskamer, maar toch losstaat van het gezin waar je uit afkomstig bent, kan helpen om zelfstandige keuzes te maken en je beter te ontwikkelen naar de toekomst. Ik hoop van harte op nog vele mooie jaren waarin @Robert’s de tieners mag ondersteunen zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan.

Edwin Vonk

@Robert’s vervult in onze gemeente een belangrijke functie. Jongeren van allerlei achtergronden kunnen er elkaar ontmoeten en samen zijn in een beschermende, inspirerende omgeving. Als we meer inzetten op deze initiatieven, zorgen we ervoor dat we jongeren op een positieve manier blijven stimuleren in onze samenleving. Dit zal bijdragen aan een betere cohesie en een gezonde generatie. Vrijwilligers vervullen bij @Robert’ s rolmodellen.
Wat mij erg aanspreekt is dat @Robert’s heeft nagedacht over hoe zij bijvoorbeeld omgaan met zijn rook- en alcoholbeleid. Roken en drinken kan en mag niet op deze plek. Op deze manier bescherm je een doelgroep die kwetsbaar is voor dergelijke invloeden in hun pubertijd. De activiteiten van @Robert’s inspireren jongeren en zetten aan tot meer betekenis voor zowel de maatschappij als de jongeren. Men is bewust op zoek naar de verbinding met de samenleving. Het organiseren van activiteiten met andere groepen uit onze samenleving, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen en scholen, draagt hier zeker aan bij.