Ondersteun @Robert's en word donateur

Donateurs zijn belangrijk. Door u kunnen wij ons werk blijven doen en tieners actief inzetten in de maatschappij. Voor een klein bedrag per maand ondersteunt u @Robert’s. Hieronder kunt u de automatische machtiging invullen. Dan zullen wij het door u aangegeven bedrag van uw bankrekening afschrijven. Een eenmalige donatie kunt u rechtstreeks storten op rekeningnummer: NL 77 RABO 0 1782.44.414 t.n.v. st. Jong Veluwe o.v.v. At Robert’s. 


    Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

    Hierbij verklaar ik dat ik bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld.

    Door het formulier te ondertekenen geeft u toestemming aan Stichting Jong Veluwe, Burg. Folkertslaan 53, 8081 AZ te Elburg met incassant ID: NL64ZZZ570155890001 om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Wij vragen uw bank om maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig het door u te betalen bedrag. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Ook kunnen wij  van uw gegevens gebruik maken om u een factuur te sturen wegens het kopen van het @Robert’s kookboek. Wanneer u gekozen heeft voor een factuur, ontvangen wij eerst het factuurbedrag en daarna zullen wij het kookboek verzenden.